GGGenome Help | Japanese

Database:

Max number of mismatches/gaps mismatches : (no more than 25% of the query length)
Search for: both strand plus strand minus strand

2021-09-28 22:56:06, GGGenome : Zebrafish genome, GRCz10/danRer10 (Sep, 2014)

Summary:

Results:

Matches are highlighted with blue background. Mismatches and indels are marked in red.

chr2:37047568-37047582
CGAGTGACATATTTACTGTACATTTTAAGA37047568TTCATTGACAACATTCAATTGAAACATTTAATTTCAGTTTGCTTT
chr3:49704841-49704855
GCGTCTGTTGTGGCGAAACTGTTGTCCTGC49704841TTCATTGACAACATTGTATGACCTTGGCTTATTTCGTTTTGAAAC
chr5:2522043-2522057
TTATGTTTGAGGTATAGGCCTATGCTTGCA2522043TTCATTGACAACATTATTAGACCATTTAATTCACTGGTAAAAATC
chr6:32699181-32699195
GAAGGAGAGAATGCCAACAACTTTCCTCGG32699181TTCATTGACAACATTACTGAACAACAACAAGTAAGGGTCTTAAAG
chr7:14702370-14702384
GCGTCTGTTGCGGCGAAACTGTTGTCCTGC14702370TTCATTGACAACATTGTATGACCTTGGCTCATTTCTTTTTGAAAC
chr7:61472951-61472965
TATTATGTTTGAGACATATGCTTGCAATCT61472951TTCATTGACAACATTATTAGACCATTTTTTCACTGGTCAAATCAA
chr12:16106401-16106415
TTTTTTTTTTTTTGTACAATACAAAAAAGA16106401TTCATTGACAACATTTAATTTAAACATCTCAGTTGAAATTGTTGT
chr13:7347644-7347658
ATTTTGAATTATATTTGAAATATGCTTGCA7347644TTCATTGACAACATTATTAGACCATTTAATTCACTGGTAAAATCA
chr16:31105734-31105748
GTTTGAGATATAGGCCTATGCTTACAATCT31105734TTCATTGACAACATTATAAGACCATTTAATTCACTGGTAAAATCA
chr18:15054383-15054397
TGCAAAAAAGTGATCTAAATGGCAATGCTC15054383TTCATTGACAACATTCATCACTTGTAGTAGTACACACAAAAAAGT
chr18:48992979-48992993
CCCCTACATACTTTCCATGCAAAGTTAGTC48992979TTCATTGACAACATTGAAAGCTCAGATCCTTGCATTTTAACCTGG
chr23:11437851-11437865
TATTATGTTTGTGATATATGCTTGTCATTT11437851TTCATTGACAACATTATTAGACCTTTTGTTTTTACTGATAAAATG
chr1:39117899-39117913
CCACATGGGAAAAGCTAGGCTTCTGCCGGA39117899AATGTTGTCAATGAAACCAGCAAGGAGATCTCAACCTGCGCTCCG
chr2:58507149-58507163
GTTTCAAAAAGAAATGAGCCAAGGTCATAC58507149AATGTTGTCAATGAAGCAGGACAACAGTTTCGCCGCAACAGACGC
chr4:24311885-24311899
GCAGAGCTTCAAAAAAGCATGTTTCAATTA24311885AATGTTGTCAATGAATCAGATTTTTTAAAATGTAAATAATATCAA
chr4:54599365-54599379
GTTTCAAAAAGAAATGAGCCAAGGTCATAC54599365AATGTTGTCAATGAAGCAGGACAACAGTTTCGCCGCAACAGACGC
chr4:64084078-64084092
GTTTCAAAAAGAAATGAGCCAAGGTCATAC64084078AATGTTGTCAATGAAGCAGGACAACAGTTTCGCCGCAACAGACGC
chr4:64671980-64671994
GTTTCAAAAAGAAATGAGCCAAGGTCATAC64671980AATGTTGTCAATGAAGCAGGACAACAGTTTCGCCGCAACAGACGC
chr5:45984666-45984680
CATTTTTCCAGTGAAAACTAATGGTTTAAT45984666AATGTTGTCAATGAAAGATGACAAGCACATAAATCAACTTTATAA
chr7:16970190-16970204
AATTTTGTCAATAAATAAAACTTGACTGAA16970190AATGTTGTCAATGAATCAGAAACTATTAAAAAGTACCAAACAAAT
chr7:31915317-31915331
TGATTTTACCAGTGAATAAAATGGTCTAAT31915317AATGTTGTCAATGAAAGATTGCAAGCATATATCTCAAACATAATT
chr15:37090127-37090141
AAGCCATCTGAAATTAAATGTTTCAATTTA37090127AATGTTGTCAATGAATCAGATTTAGTTTCAAGTGTACATACGGCA
chr20:44722470-44722484
GTTGAGCTACAAATAAGAAAACTGAAATTA44722470AATGTTGTCAATGAATCAGATTTAAAAAAAATTTAAATACTGTCA

Data Export:

Maximum 100000 results can be retrieved in various formats shown below:

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/danRer10/TTCATTGACAACATT
lang : en | db : danRer10 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.007 | 0.007 | search_start;
0.081 | 0.074 | search_plus_done; http://172.18.8.76:28088/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.088 | 0.007 | search_minus_done; http://172.18.8.76:28088/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=38
0.090 | 0.002 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).