GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2021-10-26 01:55:33, GGGenome : Silkworm genome, ASM15162v1 (Feb, 2013)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

scaf107:797649-797663
CGGGTAGTGTTATTGTTAGAACATAGGACA797649TTCATTGACAACATTATCAAGATAAGTCTGCCTATACAGGGTGTC
scaf77:205831-205845
CGTGATCAAGAAGGACAGGATGTACTGCTC205831TTCATTGACAACATTTTCCGTTTCACTCAGGCTGGATCAGAAGTG
scaf51:1555036-1555050
ACAAATCTCAGTAAATTTACTTTAGAATTT1555036TTCATTGACAACATTACGGAGTGAACTAACACAATGATACATAGA
scaf24:955300-955314
ACGAATGTTTCCGCTATTTCTGTTAAATTT955300TTCATTGACAACATTGTAGCATACAAGTTTAAAGACTTGCACAGA
scaf3:513724-513738
TTCCAGCTCGAAGGTAATATTTTAGTAAAT513724TTCATTGACAACATTTGGTATTCAAGATATACACTATAGTGTGCA
BABH01050344:420-434
TGGTATAATCCGAGGTTATAGTTAAAAAAA420AATGTTGTCAATGAACCAAAAAATTCAATACTTATTTTACAGTCA
scaf77:172290-172304
CACTTCTGATCCAGCCTGAGTGAAACGGAA172290AATGTTGTCAATGAAGAGCAGTACATCCTGTCCTTCTTGATCACG
scaf49:986324-986338
CTTTTTTGTTTTAAACTACAAAGAAGCCTT986324AATGTTGTCAATGAAATTTTTTAAAACAGGTTAGGGTTGTCTAAT
scaf18:2916064-2916078
CAATAAAATATCTCGTATTATGATGACAGT2916064AATGTTGTCAATGAAATGGTAGTTTTAAACATAAATGTCGTTTGT
scaf18:3860294-3860308
AGTTGAATCAATCTGTATAGTTTATAAGTG3860294AATGTTGTCAATGAAATAGTATTATAATAGGCTACTTCAGATTAT

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/ASM15162v1/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : ASM15162v1 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.007 | 0.007 | search_start;
0.079 | 0.072 | search_plus_done; http://172.18.8.76:28136/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.086 | 0.007 | search_minus_done; http://172.18.8.76:28136/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=45
0.089 | 0.003 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).