GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2024-06-17 06:39:28, GGGenome : Green monkey genome, ChlSab1.1 (Mar, 2014)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

3 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:3:1:92142175:1 REF
position: 63217385-63217399
GCAGTCTGGAGGTTCTCCCTGGAGGCTGTA63217385TTCATTGACAACATTGCCTGAGGTAACTCACACTGAGGTGACAAC
4 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:4:1:91010382:1 REF
position: 43351105-43351119
TTAAGTCTTATTAACTTAAATTGCTATTAA43351105TTCATTGACAACATTAATAACTGTATAACAAACTATGCAAGCTTT
7 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:7:1:135778131:1 REF
position: 14043245-14043259
CTTAAATCACGATCAATGTCATGTCACAGT14043245TTCATTGACAACATTTCTTCCTTTTTAGCAGTATATAAAATAGTG
7 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:7:1:135778131:1 REF
position: 95403518-95403532
CAGAATATATTATCACTTTGAACACAGATT95403518TTCATTGACAACATTTTGTGGGCATCCATTTAATATTAATATTAA
7 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:7:1:135778131:1 REF
position: 112164397-112164411
TAAAACCTCTGATTTTGTGTAACACTCCTT112164397TTCATTGACAACATTAAACAGCAATTAACTATTTGCTGACTACAT
7 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:7:1:135778131:1 REF
position: 127465226-127465240
TTTGGACCCCCAGATCAGTCTTCATATTCT127465226TTCATTGACAACATTCATGAAGTTCTGCAGAAGTTAAATAGAATT
9 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:9:1:125710982:1 REF
position: 32040642-32040656
GTTAAATGCCTCTATTCTAATTTCTGGTAG32040642TTCATTGACAACATTTGGTGTTCCTTGGCTTGGAGATGCATCACT
13 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:13:1:98384682:1 REF
position: 81143559-81143573
TACCAGCTTTTGCTTTATTTTAATAACAGT81143559TTCATTGACAACATTGGCTTCTAAAATTGTGTAGAAATATTAACT
16 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:16:1:75148670:1 REF
position: 13438276-13438290
GCCTCTGGGCCTGTGTTAGATGGGCCATGC13438276TTCATTGACAACATTGATTTTATGTTTATTTGTGAAAGGGCAGAA
27 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:27:1:48547382:1 REF
position: 29161092-29161106
TTCTCTCAACAAAGTAGATATCGATAAATA29161092TTCATTGACAACATTTGAATTTTGTGTTTCCCAAGAGCTGTGGGA
4 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:4:1:91010382:1 REF
position: 9292900-9292914
GAGGGCCTTTCCAGCTCCAAGGTCAATGGC9292900AATGTTGTCAATGAAAGATCAGCAGGTCAGTGCCTTATACCCAGA
11 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:11:1:128539186:1 REF
position: 74684012-74684026
GTATGATAAGTTTGTTCCAGAAGTTTAAAA74684012AATGTTGTCAATGAATTTGATAAAATTTAATATTCACATTAGAAG
18 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:18:1:72318688:1 REF
position: 3425610-3425624
ACTATGCGAGCAATGGGGAGTCTCATTTTC3425610AATGTTGTCAATGAAATGAATAATTGTTATAATCTCTCCTAAAAC
22 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:22:1:101219884:1 REF
position: 18519661-18519675
GCCTGTTTTTCATATGCATATGTAATAGGG18519661AATGTTGTCAATGAAAACACAATAGTATTTGGAGTGCAGCATAGT
25 dna:chromosome chromosome:ChlSab1.1:25:1:85787240:1 REF
position: 24979355-24979369
TCATAATGTGTAAAATTCCTAATGTGAGGG24979355AATGTTGTCAATGAAAAATACTTAGCATTGTTGACACACAAGGAC

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/ChlSab1.1/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : ChlSab1.1 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.009 | 0.009 | search_start;
0.082 | 0.073 | search_plus_done; http://172.18.8.76:28130/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.092 | 0.011 | search_minus_done; http://172.18.8.76:28130/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=40
0.095 | 0.003 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).