GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2022-07-06 07:35:26, GGGenome : Glycine max genome, v2.0 EnsemblPlants (Nov, 2015)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

1 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:1:1:56831395:1 REF
position: 6345964-6345978
TTCACAATTACCGTCAGCTTTCACATTCAC6345964AATGTTGTCAATGAAACCCTGTATAAATGGCTCAAATTGATCCAA
1 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:1:1:56831395:1 REF
position: 8007766-8007780
TCCATAGTTTCCGTCAGCTTTGACATCCAC8007766AATGTTGTCAATGAAATCGTGGATAAATGGCTGAATTGATCCAAC
1 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:1:1:56831395:1 REF
position: 14751986-14752000
TCCACAGTTATTGTCAGCTTTGACATCCAC14751986AATGTTGTCAATGAAATCATGTATAAATGGATGAAATTGATCCAA
1 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:1:1:56831395:1 REF
position: 43047397-43047411
TCCATAGTTTCCGTCAGGTTTGACATCCAC43047397AATGTTGTCAATGAAATCTTGCATAAATGGCTGAAATTGATCCAA
2 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:2:1:48577505:1 REF
position: 23914118-23914132
TCCATAGTTACCATATGCTTTCACATCCAC23914118AATGTTGTCAATGAAATCCTGTATAAATGGCTCAAATTGATGCAC
3 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:3:1:45779434:1 REF
position: 23174134-23174148
CCCACAGTTTCTGTTAGCTTTGACATCGAC23174134AATGTTGTCAATGAAATCGTGGATAAATGGCTAAAATTGATCCAA
4 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:4:1:52388848:1 REF
position: 8282839-8282853
TCCATAGTTACCATCCGCTTTCACATCCAT8282839AATGTTGTCAATGAAATCCTGTATAAATTGCTCAAATTGATCCAA
4 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:4:1:52388848:1 REF
position: 9940906-9940920
TCCATAGTTTCCGTCAGGTTTGACATCCAC9940906AATGTTGTCAATGAAATCCTGCATAAATGGCTGAAATTGATCCAA
4 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:4:1:52388848:1 REF
position: 14303116-14303130
TTTTTTACAACATCGATTTTACAAAACATC14303116AATGTTGTCAATGAAGAACAACATTGGTTTTTATTAAAACCGATG
4 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:4:1:52388848:1 REF
position: 20936724-20936738
GCTGGGGTAGATGGCAAACGTTGTCTGGAA20936724AATGTTGTCAATGAAGTTGTGTTGCTTGCTGCTCGTAGAGGTAAC
4 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:4:1:52388848:1 REF
position: 46341968-46341982
TCCACAGTTACCGTCAACTTTGACATCCAC46341968AATGTTGTCAATGAAATCGTGTATAAACGGCTGAAATTGATCCAA
5 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:5:1:42234498:1 REF
position: 20031250-20031264
CCCATAGTTTCCATCAGCTTGGACATCAAT20031250AATGTTGTCAATGAAGTCGTGGATAAATGGCTGAAATTGATCCAA
7 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:7:1:44630203:1 REF
position: 14680386-14680400
TCCACAGTTATCATCCGCTTTCACATCCAC14680386AATGTTGTCAATGAAACCCTATATAAATGGCTCAAATTGATCCAA
7 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:7:1:44630203:1 REF
position: 15137667-15137681
TCCACAGTTACTGTCAGCTTTCACATCCAC15137667AATGTTGTCAATGAAATCCTATATAAATGGCTCAAATTGATCCAA
7 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:7:1:44630203:1 REF
position: 18317304-18317318
TTGAGTTTGAGACAATGATTGGGTAAGCCA18317304AATGTTGTCAATGAATTAAGAAATTCAGTTGTGAGTGAGCGAAAA
7 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:7:1:44630203:1 REF
position: 26359051-26359065
TCCACAGTTACCGTCAGCTTTCACATCCAC26359051AATGTTGTCAATGAAACCCTGTATATAAATGGCTTAAATTGATCC
7 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:7:1:44630203:1 REF
position: 39594950-39594964
TCCACAGTTTCCATCAACTTTGACATCCAC39594950AATGTTGTCAATGAAGTCGTGGATAAATGACTGAAATTGATCCAA
8 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:8:1:47837022:1 REF
position: 19255411-19255425
TCCACAGTTACCATCCGCTTTCACATCCAC19255411AATGTTGTCAATGAAACCTTGTATAAATGACTCAAATTGATCCAA
8 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:8:1:47837022:1 REF
position: 19373649-19373663
TCCATAGTTACCGTCAGCTTTGACATCCAC19373649AATGTTGTCAATGAAATCGTGGATAAATGGTTGAAATTGATCCAA
8 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:8:1:47837022:1 REF
position: 36735706-36735720
TCCATAGTTACCGTCAGCTTTGACATCCAC36735706AATGTTGTCAATGAACTATGCTTCATCGAAGAATTACTATTTTGC
10 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:10:1:51566898:1 REF
position: 8725914-8725928
TCCACAGTTACCATTCGCTTTAACATCCAC8725914AATGTTGTCAATGAAACCCTGTATAAATGGCTCAAATTGATCCAA
10 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:10:1:51566898:1 REF
position: 12449988-12450002
TCCACAGTTACCGTCAACTTTGACATCCAC12449988AATGTTGTCAATGAAATCGTGTATAAACGGATGAAATTGATTCAA
10 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:10:1:51566898:1 REF
position: 32136079-32136093
TCCACAGTTACCGTCCGCTTTCACATCTAC32136079AATGTTGTCAATGAAACCTTGTATAAATGGCTTAAATTGATCCAA
11 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:11:1:34766867:1 REF
position: 19820637-19820651
TCCACAGTTACCGTCACCTTTGACATCCAC19820637AATGTTGTCAATGAAATCGTGTATATTTCTTTGATTGTTGTACAA
12 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:12:1:40091314:1 REF
position: 32583121-32583135
TCCACAGTTATCGTCAGCTTTGACATCCAC32583121AATGTTGTCAATGAACTCGTGTATAAACGGCTGAAATTGATCCAA
12 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:12:1:40091314:1 REF
position: 33544814-33544828
TCCACAGTTTCCGTCAGGTTTGACATCCAC33544814AATGTTGTCAATGAAATCCTACATAAATGGCTGAAATTGATCCAA
12 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:12:1:40091314:1 REF
position: 34032988-34033002
TCCACAGTTACCGTCTACTTTCACATCCAC34032988AATGTTGTCAATGAAATCTTGTATAAATGGCTCAAATTGATCCAA
12 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:12:1:40091314:1 REF
position: 39732038-39732052
CAAAAAACAACATTAATTTAAAAAAAAACC39732038AATGTTGTCAATGAAAAACAAAATCGGTTTTTCTTAAAATCAATG
13 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:13:1:45874162:1 REF
position: 5228143-5228157
TCCACAGTTACCATCAGCTTTCACATCCAC5228143AATGTTGTCAATGAAATCCTATATAAATGGCCCAAATTGATCCAA
13 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:13:1:45874162:1 REF
position: 7771669-7771683
CCCACAGTTTCTGTCAAGTTTGACATCCAC7771669AATGTTGTCAATGAAATCCTACATAAATGGCTGAAATTGGTCCAA
13 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:13:1:45874162:1 REF
position: 10035204-10035218
TCTACAGTTACCGTCCGTTTTCACATCCAC10035204AATGTTGTCAATGAAACCCTGTATAAATGACTCAAATTGATCCAA
15 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:15:1:51756343:1 REF
position: 14578876-14578890
TCCACAATTTTCATTAGGTTTGACATCCAC14578876AATGTTGTCAATGAAATCCTGGATAAATGGCTGAAATTGATCCAA
15 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:15:1:51756343:1 REF
position: 21399431-21399445
TCCACAGTTACCGTCAGCTTTGACATCCAC21399431AATGTTGTCAATGAAATCATGTATAAATGGCTGAAATTGATCCAA
17 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:17:1:41641078:1 REF
position: 29055288-29055302
TCCAAAGTTACCATCCACTTTCACATCCAC29055288AATGTTGTCAATGAAACCCTGTATAAATGGCTCAAATTGATCCGA
17 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:17:1:41641078:1 REF
position: 30971701-30971715
TCCACAGTTATCGTCAGCTTTGACATCCAC30971701AATGTTGTCAATGAAATCATGTATAAATGGATGAAATTAATCCAA
18 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:18:1:58018742:1 REF
position: 25899622-25899636
GCTGGGGTAGATGGCAAACGTTGTCTGGAA25899622AATGTTGTCAATGAAGCTGTGTTGCTTGTTGCTCATAGAGGTAAC
18 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:18:1:58018742:1 REF
position: 40092112-40092126
CTATATCATACCGTCCACTTTCACATCCAC40092112AATGTTGTCAATGAAACCCTGTATAAATGGCTCAAATTGATCCAA
18 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:18:1:58018742:1 REF
position: 44421009-44421023
TCCATAGTTACCGTTTGCTTTCACATCCAC44421009AATGTTGTCAATGAAACCCTGTATAAATGACTCAAATTAATTCAA
19 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:19:1:50746504:1 REF
position: 5795300-5795314
ACTACTGGTTTAGTAGGTGCTGATCTGGCA5795300AATGTTGTCAATGAAGCCGCGTTGCTTGCTGCTCGTAGAGGTAAC
20 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:20:1:47900577:1 REF
position: 7745778-7745792
ATCTAAGGTTTACTAGGTAGTGATCTGGCA7745778AATGTTGTCAATGAAGCTGTGTTGCTTGCTACTTGTAGAGGTAAC
20 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:20:1:47900577:1 REF
position: 31371528-31371542
TCCATAGTTACCATCAGCTTTGACATCCAC31371528AATGTTGTCAATGAAATCGTGTATAAATGGCTAAAATTGATCCAA
20 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:20:1:47900577:1 REF
position: 47365467-47365481
TTGGTGCTTAATTAGCCTTCTTTTTTTCAC47365467AATGTTGTCAATGAAATTCGAAATCATGCCTATATATATACTCAC
scaffold_21 dna:supercontig supercontig:Glycine_max_v2.0:scaffold_21:1:3561763:1 REF
position: 2603991-2604005
AATGATGTAGTTGATGATGGAGGGAGTCAA2603991AATGTTGTCAATGAAAGTGGGGATGTTGTTTGTCATAATGAAAAT
scaffold_25 dna:supercontig supercontig:Glycine_max_v2.0:scaffold_25:1:750012:1 REF
position: 694231-694245
TCCATAGTTACCGTCTACTTTCATATCCAT694231AATGTTGTCAATGAAACCCTGTATAAATGGCTCAAATTGATCCAA
1 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:1:1:56831395:1 REF
position: 25668196-25668210
TTGGATCAATTTGAGCCATTTATACAGGGT25668196TTCATTGACAACATTGTGGATGTGAAAGCAGACAACAATTGTGGA
2 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:2:1:48577505:1 REF
position: 8356198-8356212
GTGGATCAATTTCATCCTGTTATACACGAT8356198TTCATTGACAACATTGTGGATGTCAAAGCTGACGGTAACTGTGGA
3 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:3:1:45779434:1 REF
position: 2400240-2400254
TTCGATCAATTACATTCATTTATACACAAT2400240TTCATTGACAACATTGTGGATGTCAAAGCTGATAGTAACTGTGGA
3 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:3:1:45779434:1 REF
position: 11526542-11526556
TTGGATCAATTTCAACCATTTATACACAAT11526542TTCATTGACAACATTGTAGATGCCAAAACTGACAGTAACTGTGGA
4 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:4:1:52388848:1 REF
position: 6988352-6988366
TTGGATCAATTTCATCCGTTTATACATGAT6988352TTCATTGACAACATTGTGGATGCCAAAGCTGACGGTAACTGTGGA
4 dna:chromosome chromosome:Glycine_max_v2.0:4:1:52388848:1 REF
position: 8305503-8305517
TTGGATCAATTTCATCCGTTTATACATGAT8305503TTCATTGACAACATTGTGGATGTCAAAGCTGACGGTAACTGTGGA

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/Soybn_V2.0/AATGTTGTCAATGAA
lang : ja | db : Soybn_V2.0 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : AATGTTGTCAATGAA | format : html | download : | debug :

0.008 | 0.008 | search_start;
0.079 | 0.072 | search_plus_done; http://172.18.8.75:28176/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.109 | 0.030 | search_minus_done; http://172.18.8.75:28176/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=6
0.113 | 0.004 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).