GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2021-04-23 03:08:28, GGGenome : Panda genome, BGI-Shenzhen 1.0/ailMel1 (Dec, 2009)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

GL192506.1:1754553-1754567
TAGAATATATTATCACTTTAAACACAGATT1754553TTCATTGACAACATTCTGTGGGCATCCATTTAATATTAATATTAA
GL192533.1:1201064-1201078
TAATCATTTCTTTTCTCTAGTTACACTATC1201064TTCATTGACAACATTTATTGCATAGACAAATAACACAAGTCTTGC
GL192612.1:1048978-1048992
GGCGAAGACAGCACAGTTGCCTGATGACCT1048978TTCATTGACAACATTGCTGTTTACCTTGGAGTCAGAAAAGCCCTC
GL192782.1:184041-184055
ATAGTCATGCACTCTTTTAAGTAGCATATA184041TTCATTGACAACATTTTAAATGTCTTTGATATTCTCAAAATTATA
GL192961.1:799078-799092
TTAAAGTAGATTAAATGTTAAAATTTGTTT799078TTCATTGACAACATTCAAATGAAAACATCCCTGGTCAGTGGCTGT
GL192996.1:870861-870875
CATGATCACAATCTGAGTCATGTAATTGAG870861TTCATTGACAACATTTAAGTAATCCATAGCTCGTTTCCACTGTTC
GL193045.1:723228-723242
GAAAGATTAAAATTCTGATTCTCCTTAGTT723228TTCATTGACAACATTGTAGACGAGAAGACAGGATTTGGTGTTCAG
GL193567.1:38306-38320
AATTATAATTTCTATTTAAAAGCTCAAATT38306TTCATTGACAACATTGCCAGTTGTTTCCCTCGAAGTAGCACTACT
GL192362.1:2303694-2303708
GCCTGTTTTTCATATGCATATGTAATAGTG2303694AATGTTGTCAATGAAAACACAATAGTATTTGGAGTGCAGCATACT
GL192368.1:3960448-3960462
TGTGATAGTAAGTTTTGGGTAACTTTTATA3960448AATGTTGTCAATGAAAGGGTACCTGGGTGCCTCAACTGATTAAGC
GL192542.1:25103-25117
GTAGAGTGTGAAAAACTTCCTGGCCAAAAC25103AATGTTGTCAATGAAGCCACAACTAGCCAGCTTCACCCTTATGAT
GL193544.1:402458-402472
TAAATAAAATTAAGAAATCTGACAATACCA402458AATGTTGTCAATGAAGTGGGATGATAGGAACTTTCAGGCACTGCT
GL193809.1:95506-95520
GGGAATTATCTGTCCTGGAATTTTCCATCA95506AATGTTGTCAATGAAGGGAGGGGGAGGTGATTAGTACTACGCCTG
GL194809.1:79254-79268
CCAATCCAATGCCTTGGCACACACATTATA79254AATGTTGTCAATGAAATTAGATACATATATAATATGTTCCGAGTG

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/ailMel1/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : ailMel1 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.007 | 0.007 | search_start;
0.079 | 0.072 | search_plus_done; http://172.18.8.77:28049/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.085 | 0.005 | search_minus_done; http://172.18.8.77:28049/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=42
0.086 | 0.001 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).