GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2024-04-17 11:14:43, GGGenome : Marmoset genome, calJac4, D3G 23.02 (Feb, 2023)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

chr4
position: 86978550-86978564
TGTCTCATTTGAAGTTTGTTTTTACTTGAA86978550TTCATTGACAACATTATACAATCTGAAAACTACATAAAACCTAAA
chr7
position: 51067923-51067937
TCACTCACCAGGAGGCTGCTGAGAAAACAG51067923TTCATTGACAACATTGCCCATGAAGATGCCAACTCGAGTCTCATT
chr10
position: 56570170-56570184
CAGAAATTTTGGAAATGCTACTGTTGCTTT56570170TTCATTGACAACATTAGCTGGGACTGTATTAAATATCAAATATAT
chr1
position: 30101749-30101763
GTTGTCACCTCAGTGTGAGTTACCTCAGGC30101749AATGTTGTCAATGAATACAGCCTCCAGGGAGAAACTTCAGACTGC
chr2
position: 17210344-17210358
CTTCTCAGGCAATTATTTGTTGAATGAACC17210344AATGTTGTCAATGAAGCTAATGTGCTGACTCAGGCCAGGCACCAC
chr2
position: 159251735-159251749
AAAACTTGCATAGTTTGTTACACAGTTATT159251735AATGTTGTCAATGAAATAATAGCAATGTAAATTAAGAAGACTTAA
chr3
position: 27949221-27949235
TGTAGTCAGCAAATAGTTAATTGCTGTTTA27949221AATGTTGTCAATGAAAAGGAGTATTACACAAAATCAGAGGATTTA
chr3
position: 83350069-83350083
ATATGAAAATTCAATAAAAGTACATTACAA83350069AATGTTGTCAATGAAATTGTAATTATTTTTCAGACTATGACATTA
chr4
position: 237385-237399
TTGGCTCACGTTTCTCTTTTGGGTGGTGTT237385AATGTTGTCAATGAAAAGAGTCAAACTCTGTAAAATATTTGAAAG
chr5
position: 122277553-122277567
AAATGCTTCCAGCTTTTACCCATTCAGCAT122277553AATGTTGTCAATGAACCCATTGGATGGCTCTTATTTTGAGATATG
chr6
position: 67217471-67217485
AAGTTCCAAAGTAAATTTGCATTATATGCT67217471AATGTTGTCAATGAATAGAATATAAATGTGCTACTTTGCTGCAAT
chr9
position: 92220321-92220335
AACCCTCTCCTGTAGAATTTCTTTCCATGA92220321AATGTTGTCAATGAAAAAGAATGAAAAGTCATGTAGATTCATGTA
chr10
position: 39687951-39687965
GAAAAAAAACCCAGAACTTTTAAAATGAAA39687951AATGTTGTCAATGAAACTAAAAATATCTTGGACAAGTTTAACATA
chr11
position: 39609227-39609241
CACACAAAGCCATGCTTCCTGAATCCATAA39609227AATGTTGTCAATGAAATGGTTAAAATTGTTGTATATATTGTGTCC
chr13
position: 13916024-13916038
TCTGAGACATGACACCTGGGTTTAGATCCT13916024AATGTTGTCAATGAACACAACTTCTTTGGTCATTCCCAATATATT
chr19
position: 13132722-13132736
ATTCATGGTTTGTCACCTAGTTTTGTTGGA13132722AATGTTGTCAATGAATTTATTTTGCTATCCAGTTTCTCCGTATGC
chrX
position: 110850570-110850584
TATGCCTTTCTCTTAATGTACAAGTAAATA110850570AATGTTGTCAATGAAATGGGAATTTTTATTGGGTTGGGGATTTGT

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/calJac4_d3g2302/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : calJac4_d3g2302 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.009 | 0.009 | search_start;
0.094 | 0.085 | search_plus_done; http://172.18.8.78:28932/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.106 | 0.012 | search_minus_done; http://172.18.8.78:28932/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=47
0.116 | 0.010 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).