GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2024-04-17 11:30:49, GGGenome : Lotus japonicus genome, build 3.0 (Aug, 2015)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

Lj3.0_chr1 Chr1
position: 53194554-53194568
TAACATAAAAGGGTAAAGTATAAATACGTG53194554TTCATTGACAACATTTTCATCCTCTCTTCTAAGCCTGTTTTACTC
Lj3.0_chr2 Chr2
position: 28126950-28126964
AGCTGCTGCACAGAATCATCAAGATGTTGC28126950TTCATTGACAACATTTCAGCTTCTGCTTTCTCCCATCCTTCAAAG
Lj3.0_chr2 Chr2
position: 30850794-30850808
GAAAACTCATTATACTCGCATGAAAAATGT30850794TTCATTGACAACATTCCCACCACCACCTTAAAGAGATCAGAATAT
Lj3.0_chr0 Chr0
position: 61918763-61918777
AGACCATTCTTGGAGAAGTTTGCGGTTGTG61918763TTCATTGACAACATTCTGATTTACTCGAAGAGTAAGGAAGAACAT
Lj3.0_chr0 Chr0
position: 152303994-152304008
AGAATGATACTCAAACATATGCAACATGAG152303994TTCATTGACAACATTCAATTAAATACTTGTAAAACATGGAATTTC
Lj3.0_chr1 Chr1
position: 1928184-1928198
GAAATTCCATGTTTTACAAGTATTTAATTG1928184AATGTTGTCAATGAACTCATGTTGCATATGTTTGAGTATCATTCT
Lj3.0_chr1 Chr1
position: 7112398-7112412
ATATAGAGCCAAGTTTCTCCTGTAATTAAG7112398AATGTTGTCAATGAATAAATTTTTCAAGGAAACTTCTATTATAAA
Lj3.0_chr2 Chr2
position: 6412591-6412605
TCTAAGGTTATGGTATTCAATTGCCTCTGT6412591AATGTTGTCAATGAAGAGTGTGATGCAAGACAAGACCGCTCCTTT
Lj3.0_chr6 Chr6
position: 21135906-21135920
ATATAGAGCCAAGTTTCTCCTGTAATTAAG21135906AATGTTGTCAATGAATAAATTTTTCAAGGAAACTTCTATTATAAA
Lj3.0_chr0 Chr0
position: 34543462-34543476
CCCGGTTCACGGAAAGAACAGAAGGAAACC34543462AATGTTGTCAATGAAGGTGGATTCTGCTACGTGGGAGGTCATGGC
Lj3.0_chr0 Chr0
position: 188239518-188239532
TCTAAGGTTATGGTATTCAATTGCCTCTGT188239518AATGTTGTCAATGAAGAGTGTGATGCAAGACAAGACCGCTCCTTT

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/lotus_r3.0/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : lotus_r3.0 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.008 | 0.008 | search_start;
0.082 | 0.073 | search_plus_done; http://172.18.8.77:28236/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.089 | 0.007 | search_minus_done; http://172.18.8.77:28236/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=45
0.093 | 0.004 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).