GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2023-02-08 09:54:01, GGGenome : Platypus genome, WUGSC 5.0.1/ornAna1 (Mar, 2007)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

Contig11410:6692-6706
CCCAAAGAGCTGACTATTTGTAGATACAAT6692TTCATTGACAACATTTTGATCTTTGAACAGAAAAGAACTCCAAAA
Contig28909:2460-2474
CATTGGGTAGATACAATCAAGGAAACAGAA2460TTCATTGACAACATTCAACTCTGTGTCCTAATTGGTGTTCCTTTT
Ultra305:296194-296208
GCAACTAAATAGAATCGAGGCGATGTACAA296194TTCATTGACAACATTGATAGGGTGAAGAAAATATAAACAAGTGGG
Ultra479:1487358-1487372
TCCTTTCCAGGCATCTGATTTTGTGTATGG1487358TTCATTGACAACATTGGAGGAACTTCAAGAAATTGGATTTGTCTT
Ultra479:1489156-1489170
TCCTTTCCAGGCATCTGATTTTGTGTATGG1489156TTCATTGACAACATTGGAGGAACTTCAAGAAATTGGATTTGTCTT
Ultra5:1285044-1285058
TTTTAAAACTATTTTATGAGGCTATTCATT1285044TTCATTGACAACATTTTAAGTACAAATATGACACAGCCCTATAGG
chr7:10300979-10300993
TAGACTCAAACACAATAAAATCATACTTAT10300979AATGTTGTCAATGAAATTTAAGACACCATTGCAAGTTTCTGCATT
chr12:15581192-15581206
CTGAGGAAGTGATCCAGTTATGAACCCATG15581192AATGTTGTCAATGAATCATGGACTAAAGCAGAGAGACCTAGAATC
Contig22:3296920-3296934
GTACAAGGTGAAAAATTTTCTTGCCAGAAC3296920AATGTTGTCAATGAAACCACAGCTGGCCAGCTTCACCCGAATGAT
Contig31203:4376-4390
CTTTTATTCCAAACTTATTTTTGTAAGGGG4376AATGTTGTCAATGAATCATGGCACACATGGTTTGTATATTTGTGG

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/ornAna1/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : ornAna1 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.008 | 0.008 | search_start;
0.083 | 0.075 | search_plus_done; http://172.18.8.77:28052/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.089 | 0.005 | search_minus_done; http://172.18.8.77:28052/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=44
0.090 | 0.001 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).