GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2024-04-17 11:26:38, GGGenome : Sheep genome, ISGC Oar_v3.1/oviAri3 (Aug, 2012)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

chr2:195011130-195011144
TTTGTAATACATTTATCAAATAAAGGAGAA195011130TTCATTGACAACATTTACCCAAGTGAATTACAGGGTCAAAAATTC
chr3:185297539-185297553
AGAGAATTCCAGAAAACCATCTACTTCTGC185297539TTCATTGACAACATTAAAACTTTTAGCTGTGTGGATCACAAGAAA
chr4:7476833-7476847
TAAATGATCTGCCTTTTTTAAAGTAATCAT7476833TTCATTGACAACATTTCGAACACTTTGTAGCAAAAGAAAATAAAG
chr4:74476774-74476788
ACTCCCCTAAATATAAGTCCCATTTCTCCT74476774TTCATTGACAACATTTCAAACAGTATGTGTCTTCTGTTTAAATTT
chr6:95241156-95241170
GAATAATTAGAGATCTGAGATAACCTCTAG95241156TTCATTGACAACATTACTGTGGTTATGACAGTATTATTCTTTATA
chr8:931224-931238
CCAGAGCTTCTGCTTCTGTCCTGAATTAGG931224TTCATTGACAACATTCCCTTCACCACCCTACTCTTTCTTATACTT
chr13:81231985-81231999
AGAAGTGTAATTACTGGGTCAGAGTATGGA81231985TTCATTGACAACATTTGGGCTTGTTACAAATTCAGATTATTGAGT
chr23:24070619-24070633
TAGAAGTTCTTAATGTTTGTTTTCTTGGCT24070619TTCATTGACAACATTCCTTTTTGTTGTTGTGTGATCTCATCCGCT
chr4:21387617-21387631
TTAAAGAATATCCGTTCACTGAGGAATCCT21387617AATGTTGTCAATGAAGAGTGAGTCAGATGTATGCCTGTGTCATTT
chr5:99437940-99437954
GAACAGTGGAAACGAGCTATGGATTATTTA99437940AATGTTGTCAATGAACTCAACTACATGACTCAGATTGTTATCATG
chr9:55686573-55686587
TGTTTATATCTAACAAATTGGAAAACTTCA55686573AATGTTGTCAATGAAATCTCTTAGAAACCAATGCAAATATACTTG
chr18:4243466-4243480
AATGTCTAGTTAAATGATGCTTTGGTTTTT4243466AATGTTGTCAATGAAGCATCTTAAATCTCATTACTCTGCTCACAG
chr20:11470016-11470030
CAGTGCATGGCACACAGTAGGTGTGCAGTA11470016AATGTTGTCAATGAATTGATGGAAGGATGGATGGATGAATTCTGG
chrX:76780003-76780017
CCGTCAGCAGTAAGAGTTGCTGGTCTTTTA76780003AATGTTGTCAATGAATCTGCACATCTGGTCTATATGTGAAAAGAA
chrX:87671760-87671774
GTTTACTCTTAAAACTTGAATAAAAGGATC87671760AATGTTGTCAATGAAACTGTAACCATTGATTTATTCAACCCATAT
chrX:124062257-124062271
TTTCTTGTGATCCACACAGCTAAAAGTTTT124062257AATGTTGTCAATGAAGCAGAAGTAGATGGTTTTCTGGAATTCTCT

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/oviAri3/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : oviAri3 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.009 | 0.009 | search_start;
0.088 | 0.080 | search_plus_done; http://172.18.8.77:28058/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.095 | 0.006 | search_minus_done; http://172.18.8.77:28058/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=42
0.097 | 0.002 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).