GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2023-02-08 09:03:56, GGGenome : S. purpuratus genome, Baylor 2.1/strPur2 (Sep, 2006)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

Scaffold8129:25148-25162
CATATCAAGGTTATTATTAAAAAGCCTCTT25148TTCATTGACAACATTTGAAAAGAAAAGAAAAATCCAAAAACCTCT
Scaffold77728:3706-3720
CGAGGTATGGTTGAGTTTTGACTTGTGATT3706TTCATTGACAACATTGACTCTACGACCTTAAACATTGGGAATACA
Scaffold58787:40846-40860
TTTGTAATTGTTCATATCTTATATCTCACT40846TTCATTGACAACATTCTATAAAACCTCAATGTTCAAACACAATAA
Scaffold71379:10480-10494
AGTTTTATTTTGACATAGTGTTCATTACGC10480TTCATTGACAACATTGACATGACTACAGCATCCTTAACACACGTG
Scaffold870:78825-78839
ATTTTTGCCTGAACCGAGCAGGATTGTGCT78825TTCATTGACAACATTATAGAAAGTGTGATAAAAGATGCATCCTTT
Scaffold18968:76800-76814
TAATACATTCTTGGCTCACAGATGTCCCTT76800TTCATTGACAACATTGTTGTTAATGTTCCGATAGGAAGCTATGTT
Scaffold114105:190-204
AGTTTTATTTTGACATAGTGTCCATTACGC190TTCATTGACAACATTGACACGACTACAGCATCCTTAACCCTATTT
Scaffold47463:46315-46329
TCAATAGTGAGAAACTGTCGAAAACTCTAA46315AATGTTGTCAATGAAGATAATAGAAATATGAATGCATGTTGTGGA
Scaffold59617:4913-4927
CGGGTTGTCTGCTCGTTCAAATTTTACACA4913AATGTTGTCAATGAACAGTGAACATGCACAGCAGGGCCTTGGAAG
Scaffold72751:7571-7585
ATATCGTCAATTTTTCGTGTCCTGGACTTG7571AATGTTGTCAATGAAAAATTCCCTATAAACAGGTTTCCCATTTTT
Scaffold64477:39617-39631
TACAAGACTAGTGGTAGTACATTGGACACC39617AATGTTGTCAATGAATTCAGAGTGGGAAGCAAGCAGTGTATCAGT
Scaffold4301:65184-65198
AGACCTACTGCGTTTGTCATCGATGAAAAA65184AATGTTGTCAATGAAAACATGAAATGAAGTGAAGTAATCTTACCT
Scaffold29777:166913-166927
CATGTGTGTTAAGGATGCCGTAGTCAAGTC166913AATGTTGTCAATGAAGCGTAATGGACACTATGTCAATATAAAACT

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/strPur2/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : strPur2 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.008 | 0.008 | search_start;
0.080 | 0.072 | search_plus_done; http://172.18.8.76:28092/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.086 | 0.005 | search_minus_done; http://172.18.8.76:28092/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=43
0.087 | 0.001 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).