GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2021-12-05 13:40:42, GGGenome : Megaselia scalaris genome, Msca1 (Feb, 2013)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

C192312 dna:scaffold scaffold:Msca1:C192312:1:372:1
position: 240-254
GTCGATATTCCACTGGGCAAAAAAATATAC240TTCATTGACAACATTAAATGGATGGAAATAAATTTCCAAATTTCC
scaffold28928 dna:scaffold scaffold:Msca1:scaffold28928:1:17728:1
position: 10691-10705
CGTGATCAAGAAGGACAAGATGTATTGCTT10691TTCATTGACAACATTTTCCGTTTCACCCAAGCTGGTTCTGAAGTA
C667006 dna:scaffold scaffold:Msca1:C667006:1:1135:1
position: 161-175
AAAAACATGAAAAACTAATTTGCCCGCGAA161AATGTTGTCAATGAAACACACTATAACGTTACTTCGCTTAAATAC
C714828 dna:scaffold scaffold:Msca1:C714828:1:1973:1
position: 1431-1445
ATTGAAGCTCAAAATCGATGCACCTGGATA1431AATGTTGTCAATGAAATGGAATCTGCCAGAAGGTTCGTCGCTAAT
C744174 dna:scaffold scaffold:Msca1:C744174:1:4405:1
position: 501-515
ATGGGTATCACCAGAAGGAGCTCAGTTTGA501AATGTTGTCAATGAAAGGGTTTTTCAATTACTACATCTTGTTGTA

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/Msca1/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : Msca1 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.007 | 0.007 | search_start;
0.103 | 0.095 | search_plus_done; http://172.18.8.76:28150/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.114 | 0.011 | search_minus_done; http://172.18.8.76:28150/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=48
0.115 | 0.002 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).