GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2023-02-08 09:33:06, GGGenome : Human pre-spliced RNA, RefSeq curated on hg38.p12, D3G 20.03 (Mar, 2020)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

NR_147074.1|LINC01362|chr1:82903182:83166815:+|prespliced
position: 93611-93625
CTAATTAATGAATAGTAAGTATATTTTCTC93611TTCATTGACAACATTTTTCCTCTTACTTTATTGTAAGAATACAAT
NR_046871.1|LINC00333|chr13:84140601:84606768:+|prespliced
position: 50811-50825
GCAGTCTGGAGGTTCTCCCTGGAGGCTGTA50811TTCATTGACAACATTTCCTGAGGTAACTCACACTGAGGTGACAAC
NM_001304840.3|HECW2|chr2:196194071:196362177:-|prespliced
position: 149028-149042
TGACAGTATAGTTATATGAGAAGCAACTTC149028TTCATTGACAACATTGTCATCACCCTTAATGAAATGTGGGGCATT
NM_020760.4|HECW2|chr2:196194071:196592983:-|prespliced
position: 379834-379848
TGACAGTATAGTTATATGAGAAGCAACTTC379834TTCATTGACAACATTGTCATCACCCTTAATGAAATGTGGGGCATT
NM_001348768.2|HECW2|chr2:196194071:196593554:-|prespliced
position: 380405-380419
TGACAGTATAGTTATATGAGAAGCAACTTC380405TTCATTGACAACATTGTCATCACCCTTAATGAAATGTGGGGCATT
NM_014296.3|CAPN7|chr3:15206245:15252916:+|prespliced
position: 42038-42052
ATTGTAATAGCCAGAAATTGGAAACATATA42038TTCATTGACAACATTTAAGATTATAATATAGTCATATAATAGTCC
NR_027112.2|LINC02112|chr5:9641314:9903824:-|prespliced
position: 144420-144434
CCTGGGTATAATGCACTGATCTGTTGATCT144420TTCATTGACAACATTGCCATCGACTTTGGAGCTGGAAAGGCCCTC
NM_152744.4|SDK1|chr7:3301251:4269000:+|prespliced
position: 222790-222804
GTGGTGCCTGGCCTGAGTCAGCTCATTAGC222790TTCATTGACAACATTGGTTCGTTCAACAAATATTGCCTGAGAAGA
NM_012301.4|MAGI2|chr7:78017054:79453667:-|prespliced
position: 731566-731580
TATATTTGTTATAGAATATTATGTTAAATC731566TTCATTGACAACATTAAAGAGTCATACCTTTTATGGGTGTTAGTT
NM_001301128.2|MAGI2|chr7:78017054:79453667:-|prespliced
position: 731566-731580
TATATTTGTTATAGAATATTATGTTAAATC731566TTCATTGACAACATTAAAGAGTCATACCTTTTATGGGTGTTAGTT
NM_001135805.2|SYT1|chr12:78863981:79452008:+|prespliced
position: 243533-243547
ATAAGATAGGTTTGTTCCAGAAGTTTAAAA243533AATGTTGTCAATGAATTTGATAAAGTTTAATATTCACATTAAAAG
NM_001291901.2|SYT1|chr12:78864773:79452008:+|prespliced
position: 242741-242755
ATAAGATAGGTTTGTTCCAGAAGTTTAAAA242741AATGTTGTCAATGAATTTGATAAAGTTTAATATTCACATTAAAAG
NM_005639.3|SYT1|chr12:78864773:79452008:+|prespliced
position: 242741-242755
ATAAGATAGGTTTGTTCCAGAAGTTTAAAA242741AATGTTGTCAATGAATTTGATAAAGTTTAATATTCACATTAAAAG
NM_001135806.2|SYT1|chr12:79045691:79452008:+|prespliced
position: 61823-61837
ATAAGATAGGTTTGTTCCAGAAGTTTAAAA61823AATGTTGTCAATGAATTTGATAAAGTTTAATATTCACATTAAAAG
NR_040249.1|CYP2G1P|chr19:40890825:40900508:+|prespliced
position: 1462-1476
CTCCCTTAGGAGAGCTGTTAACATTATACT1462AATGTTGTCAATGAAAAAGCTAAGATAGGCCAGGCATGGTGGCTC
NM_016836.4|RBMS1|chr2:160272150:160493807:-|prespliced
position: 127190-127204
AAGTTCCAAAGTAAATTTGCATTATATGCT127190AATGTTGTCAATGAATAGAATATAAATGTGCTTCTTTGCTGCAAT
NM_002897.5|RBMS1|chr2:160272150:160493807:-|prespliced
position: 127190-127204
AAGTTCCAAAGTAAATTTGCATTATATGCT127190AATGTTGTCAATGAATAGAATATAAATGTGCTTCTTTGCTGCAAT
NM_001080448.3|EPHA6|chr3:96814593:97761532:+|prespliced
position: 545885-545899
AATTTGAATATTAATTTTAAAATTTATTCA545885AATGTTGTCAATGAACATTGTCAGACATTTTGCAGCATTTCTTTA
NR_146870.1|KHDRBS2|chr6:61542696:62286227:-|prespliced
position: 287903-287917
AGAAATAGCAACTTATTATAGTATGAGTAA287903AATGTTGTCAATGAAGTATGATTACAAGATGGTTGATTGAAATAG
NR_146871.2|KHDRBS2|chr6:61630252:62286225:-|prespliced
position: 287901-287915
AGAAATAGCAACTTATTATAGTATGAGTAA287901AATGTTGTCAATGAAGTATGATTACAAGATGGTTGATTGAAATAG
NR_146874.2|KHDRBS2|chr6:61630252:62286225:-|prespliced
position: 287901-287915
AGAAATAGCAACTTATTATAGTATGAGTAA287901AATGTTGTCAATGAAGTATGATTACAAGATGGTTGATTGAAATAG
NR_146873.2|KHDRBS2|chr6:61630252:62286225:-|prespliced
position: 287901-287915
AGAAATAGCAACTTATTATAGTATGAGTAA287901AATGTTGTCAATGAAGTATGATTACAAGATGGTTGATTGAAATAG
NM_001350622.1|KHDRBS2|chr6:61679959:62286227:-|prespliced
position: 287903-287917
AGAAATAGCAACTTATTATAGTATGAGTAA287903AATGTTGTCAATGAAGTATGATTACAAGATGGTTGATTGAAATAG
NR_146872.1|KHDRBS2|chr6:61679959:62286227:-|prespliced
position: 287903-287917
AGAAATAGCAACTTATTATAGTATGAGTAA287903AATGTTGTCAATGAAGTATGATTACAAGATGGTTGATTGAAATAG
NM_152688.4|KHDRBS2|chr6:61679960:62286225:-|prespliced
position: 287901-287915
AGAAATAGCAACTTATTATAGTATGAGTAA287901AATGTTGTCAATGAAGTATGATTACAAGATGGTTGATTGAAATAG
NM_133468.5|BMPER|chr7:33904914:34156427:+|prespliced
position: 214035-214049
TCTACAGATTTTGGATTTACCAGCCCCCAC214035AATGTTGTCAATGAATTCCTTAAAATCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
NM_001365308.1|BMPER|chr7:33905538:34156427:+|prespliced
position: 213411-213425
TCTACAGATTTTGGATTTACCAGCCCCCAC213411AATGTTGTCAATGAATTCCTTAAAATCTCTCTCTCTCTCTCTCTC

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/hg38_RefSeqCurated_prespliced_d3g2003/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : hg38_RefSeqCurated_prespliced_d3g2003 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.008 | 0.008 | search_start;
0.083 | 0.074 | search_plus_done; http://172.18.8.75:28816/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.095 | 0.012 | search_minus_done; http://172.18.8.75:28816/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=40
0.107 | 0.012 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).