GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2021-07-26 11:31:03, GGGenome : Megabat genome, Broad/pteVam1 (Jul, 2008)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

scaffold_1156:249059-249073
CATGATAACGATCTGAGTCATGTAGTTGAG249059TTCATTGACAACATTTAAATAATCCATAGCTCGTTTCCACTGTTC
scaffold_3160:6735-6749
AGTATGCTGCACTCCAAATACTTTTGTGTT6735TTCATTGACAACATTTACTATTACATATACATATGAAAAACAGTC
scaffold_5546:30223-30237
TATGTGTCTTCTTGATGTTCATTTAGGTCA30223TTCATTGACAACATTATGGGAAAAAACTAGACCAGATAAACATTC
scaffold_5957:55128-55142
ACTGCATATTTAAAACAAATTTAGTTTCTT55128TTCATTGACAACATTGGAGAAGAAAAAAATATTATTTTAGAATAC
scaffold_6037:40166-40180
CTCACCCAAAGGGTTGGGTAACAGGGAAAT40166TTCATTGACAACATTTGGGCAAAAGTATTTGGGGAGATGCCCTTT
scaffold_15051:3485-3499
GTTAAAAAGAACAAACCGATTCAAGGTTTG3485TTCATTGACAACATTCCAGTGAGAGTCGAAAATGGTATAAGAGCC
scaffold_25484:8465-8479
TCTGTTAAAAACACTGATAGAACTCATATT8465TTCATTGACAACATTACATCATTTCTAAGAAGATTTAATAACCTT
scaffold_2419:35072-35086
TCACAACTGAGACCAGCTTTCAGCAGTGAG35072AATGTTGTCAATGAAATAATGTTGACATAAGTACTATAGGTGAAA

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/pteVam1/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : pteVam1 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.007 | 0.007 | search_start;
0.084 | 0.077 | search_plus_done; http://172.18.8.78:28042/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.089 | 0.005 | search_minus_done; http://172.18.8.78:28042/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=43
0.090 | 0.000 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).